Ciele projektu

Strategický cieľ projektu:

  • Technické zabezpečenie Centra kozmických výskumov ako základ pre koncentráciu inštitúcií orientujúcich sa na výskum kozmogénnych vplyvov na Zem a na technologickú spoločnosť. Väzba na cieľ výzvy prostredníctvom zvýšenia kvality výskumného pracoviska v oblasti astrofyziky a kozmickej fyziky a podpora excelentného výskumu s dôrazom na oblasť kozmického počasia.

Špecifické ciele projektu:

  1. Dobudovanie základnej infraštruktúry pracovísk Centra kozmických výskumov - Obstaranie základnej infraštruktúry pre jednotlivé pracoviská Centra je nevyhnutným predpokladom pre realizáciu zberu údajov nevyhnutných pre vedecko-výskumnú činnosť pracovníkov.
  2. Modernizácia a rozšírenie informačno-komunikačných technológií – Informačno-komunikačné technológie sú nevyhnutné na prepojenie jednotlivých pracovísk Centra s dôrazom na elektronický prenos a dostupnosť získaných údajov. Prostredníctvom obstarania IKT technicky napojíme Centrum aj na medzinárodné vedecko-výskumné siete pre oblasť kozmického výskumu a môžeme efektívne realizovať kreovanie svetových údajových databáz základného výskumu.
  3. Vytváranie sietí, zverejnenie, distribúcia a využitie výsledkov - Začlenenie Centra do medzinárodných vedecko-výskumných štruktúr, zverejňovanie a distribúcia výsledkov sú nevyhnutným predpokladom pre realizáciu výskumu kozmogénnych vplyvov na Zem a na technologickú spoločnosť.

Žiadateľ

Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

asu male
Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
052-7879142

1. partner

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Košice

uef male
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-6224554

2. partner

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Košice

upjs male
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-2346240

asfeulogo opvav

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.