Aktivity projektu:

  • 1.1 – Modernizácia pracovísk AsÚ SAV na Lomnickom štíte, Skalnatom plese a v Starej Lesnej
  • 1.2 – Modernizácia pracovísk Oddelenia kozmickej fyzika Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach a na Lomnickom štíte
  • 1.3 – Modernizácia pracoviska Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • 2.1 – Upgrade komunikačného prepojenia pracovísk Centra excelentnosti s observatóriami
  • 2.2 – Vybudovanie úložiska dát pre Centrum excelentnosti
  • 2.3 – Vybudovanie videokonferenčnej siete Centra excelentnosti
  • 2.4 – Zvýšenie kapacity prenosových sietí organizácií Centra excelentnosti
  • 3.1 – Zorganizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie o výsledkoch Centra excelentnosti
  • 3.2 – Tvorba informačných systémov o činnosti Centra excelentnosti
  • 3.3 – Diseminácia dát a výsledkov Centra excelentnosti do odbornej komunity