Aktivity projektu:

  • 1.1 – Pokračujúca modernizácia pracovísk AsÚ SAV na Lomnickom štíte, Skalnatom plese a v Starej Lesnej
  • 1.2 – Pokračujúca modernizácia pracovísk Oddelenia kozmickej fyzika ÚEF v Košiciach a na Lomnickom štíte
  • 1.3 – Pokračujúca modernizácia pracoviska Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • 2.1 – Zapojenie Centra do realizácie národných a medzinárodných projektov