Aktuality:

 • Automatická bolidová kamera

  • Z projektu štrukturálnych fondov EÚ bola zakúpená automatická bolidová kamera pre tatranské observatóriá Astronomického ústavu SAV. Čítať ďalej
 • Dvojica výpočtových klastrov

  • V rámci vytvorenia výpočtovej kapacity na modelovanie pohybu pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme boli pre Astronomický ústav SAV zakúpené 2 výpočtové klastre. Čítať ďalej
 • Spektrografy

  • Kompletnú informáciu o astronomických objektoch možno získať len kombináciou dvoch základných metód – fotometrie a spektroskopie. Na získavanie záznamov spektra boli z projektu Štrukturálnych fondov EÚ zakúpené dva spektrografy. Čítať ďalej
 • Výmena mobilného kontajnera na Lomnickom štíte

  • V rámci modernizácie observatória na Lomnickom štíte bola zrealizovaná výmena mobilného kontajnera. Kontaner prevádzkuje Oddelenie kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. V kontajneri sú umiestnené zariadenia na meranie kozmického žiarenia. Čítať ďalej
 • Zariadenie na prototypovú výrobu plošných spojov

  • Z prostriedkov projektu bolo preto zakúpené stolové zariadenie na prototypovú a malosériovú výrobu plošných spojov frézovaním ProtoMat S62. Čítať ďalej