Aktuality:

 • Slnečný chromosférický detektor

  • V apríli 2015 bol Astronomickému ústavu SAV dodaný slnečný chromosférický detektor, ktorý spolu s existujúcim koronografom bude slúžiť na Lomnickom štíte na pozorovanie slnečnej chromosféry. Čítať ďalej
 • CCD kamera na snímkovanie komét

  • V auguste 2014 získal Astronomický ústav SAV CCD kameru k 0,61-m ďalekohľadu na Skalnatom plese, ktorý sa využíva na získavanie fotometrických údajov o kométach a asteroidoch. Čítať ďalej
 • Robotizácia 0,61-m ďalekohľadu a kupoly na Skalnatom plese

  • Koncom septembra 2013 bola na observatóriu Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese uvedená do prevádzky robotizácia 0,61-m ďalekohľadu a 4-m kupoly, ktoré slúžia na pozorovania komét a asteroidov. Čítať ďalej
 • Elektronická bolidová kamera

  • V júli 2014 získal Astronomický ústav SAV dvojicu elektronických bolidových kamier, ktoré po testovacej prevádzke boli zaradené do pozorovaní v rámci Európskej bolidovej siete. Čítať ďalej
 • CCD vizuálna kamera s veľkým čipom k 1,3-m ďalekohľadu

  • CCD vizuálna kamera s veľkým čipom je prvým z kvalitných posfokusových zariadení k 1,3-m zrkadlovému ďalekohľadu. Výrobok firmy Spectral Instruments z Arizony, USA umožní využiť veľké pole zrkadlového ďalekohľadu na vyhľadávacie snímky v najrôznejších odboroch astronómie, ale najmä pri vyhľadávaní objektov potenciálne nebezpečných pre Zem. Čítať ďalej
 • Infračervená kamera k 1,3-m ďalekohľadu

  • IR kamera je druhým z kvalitných posfokusových zariadení k 1,3-m zrkadlovému ďalekohľadu. Výrobok firmy GL Scientific umožní pozorovanie vesmírnych objektov okrem vizuálnej aj v infračervenej oblasti spektra. Čítať ďalej
 • Spektrograf k 1,3-m ďalekohľadu

  • Spektrograf je tretím z kvalitných posfokusových zariadení k 1,3-m zrkadlovému ďalekohľadu. Výrobok firmy Kvant z Bratislavy umožní využiť svetlo získané zrkadlovým ďalekohľadom na spektroskopické pozorovania. Spektrograf je umiestnený v tmavej miestnosti so stabilnou teplotou a svetlom z ďalekohľadu je napájaný prostredníctvom optického kábla. Čítať ďalej
 • Dieselagregát

  • Dieselagregát na zaistenie stability napájania prístrojov a IKT zariadení na observatóriu Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese. Čítať ďalej
 • Pokovovacie zariadenie

  • Zariadenie na vákuové naparovanie tenkých kovových vrstiev na optické členy ďalekohľadov. Slúži na obnovenie vrstiev hliníka (alebo striebra) na zrkadlách ďalekohľadov, ktoré vplyvom atmosférických podmienok postupne degradujú a spôsobujú zhoršenie kvality získaného optického obrazu vesmírnych objektov. Čítať ďalej
 • Optické vlákno na trase z Tatranskej Lomnice do Starej Lesnej

  • Vybudovaná optická trasa nadväzujúca na už v minulosti odovzdanú trasu z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso umožnila optovlákonové spojenie budovy observatória na Skalnatom plese s prevádzkovou budovou Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej. Čítať ďalej