Ciele projektu:

Strategické ciele projektu:

  1. Obnova a budovanie technickej infraštruktúry Centra kozmických výskumov s cieľom upevnenia a zvýšenia kredibility centra v medzinárodnej výskumnej oblasti.
  2. Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry s cieľom zvýšenia schopnosti Astronomického ústavu SAV efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ, v zahraničí i na Slovensku.

Špecifický cieľ projektu:

  • Nové investície do dobudovania technického a prístrojového vybavenia Centra kozmických výskumov vrátane dobudovania podpornej infraštruktúry v oblasti IKT.