CZELTA - detektor sekundárnych spŕšok kozmického žiarenia

Detektor CZELTA na záznam sekundárnych spŕšok kozmického žiarenia bol zakúpený pre Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach z prostriedkov projektu Štrukturálnych fondov EÚ z grantu 26220120009.

Prúd vysokoenergetických častíc, ktoré vnikajú do zemskej atmosféry z kozmického priestoru tvori tzv. primárne kozmické  žiarenie. Častice, ktoré vznikli v zemskej atmosfére interakciou primárneho kozmického žiarenia s časticami atmosféry tvoria sekundárne kozmické žiarenie. Vzniká vo výške približne 30km a je tvorené
piónmi,  mezónmi, neutrónmi, elektrónmi a pozitrónmi, ktoré ďalej interagujú s molekulami atmosféry. Postupne vznikne spŕška sekundárneho kozmického žiarenia, ktorá môže zasiahnuť Zem. Množstvo vyprodukovaných častíc a zasiahnutá oblasť na Zemi je závislá na energii primárnej častice.

    Detektor CZELTA - (CZEch Large-area Time coincidence Array) bol
vyvinutý Ústavom  technickej a experimentálnej fyziky ČVUT v Prahe.  Ide o sústavu viacerých menších detektorov, ktoré tvoria detekčnú sieť na vysokoenergetické spŕšky sekundárneho   kozmického žiarenia. V
 súčastnosti pracuje v Európe 10 a v Kanade a USA viac ako 50 staníc. Detektor CZELTA v Košiciach je jediný na Slovensku.

OBRÁZKY
czelta_obr1 –  Spŕška sekundárneho kozmického žiarenia

czelta_obr2 –  Detektor CZELTA na streche Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach tvoria 3 samostatné detekčné bloky umiestnené vo vrcholoch rovnostranného  trojuholníka s dĺžkou ramena 10m

czelta_obr3 – Ovládacia elektronika vyhodnocuje súčasnosť udalostí na všetkých troch                  scintilátoroch. Meranie sa uchová iba vtedy, keď sú zasiahnuté všetky tri scintilátory behom časového intervalu 100ns.  


czelta_obr4 –  Grafický záznam zaznamenaných spŕšok sekundárneho kozmického žiarenia

czelta_obr5 –  Poloha zdrojov kozmického žiarenia na oblohe - smery detegovaných spŕšok sú určené z rozdielu časov začiatkov detekcie spŕšok na jednotlivých scintilátoroch
 Žiadateľ

Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

asu male
Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
052-7879142

1. partner

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Košice

uef male
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-6224554

2. partner

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Košice

upjs male
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-2346240

asfeulogo opvav

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.