Aparatúra na vibračné testy kozmickej techniky

 

Kompletná aparatúra na vibračné testy kozmických prístrojov, vyvinutých v Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV, bola zakúpená z prostriedkov projektu Štrukturálnych fondov EÚ z grantu 26220120009.


Vývoj kozmickej prístrojovej techniky pre prácu na palube satelitov patrí do špeciálnej oblasti vedecko technických aktivít, keďže na túto techniku sú kladené mimoriadne nároky kvôli požadovanej vysokej spoľahlivosti v nehostinnom kozmickom prostredí. Jej vývoj vyžaduje skúsený, kvalifikovaný personál, drahé komponenty kvalifikované pre prácu v kozmickom prostredí a nákladné kvalifikačné testy v súlade s požiadavkami príslušných zahraničných kozmických agentúr.

Centrum  kozmických výskumov, ktoré vzniklo s podporou Štrukturálnych fondov EÚ významne prispieva k rozvoju Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV v súvislosti so zabezpečením kozmicky kvalifikovaných komponentov a materiálov pre novo vyvíjané kozmické experimenty ako aj  technologických možností v oblasti potrebnej vývojovej a testovacej infraštruktúry. 

Aj keď je kozmická aparatúra umiestnená na orbite spravidla už bez mechanickej záťaže (mikrogravitácia), je veľmi ohrozená počas štartu kozmického nosiča. Vzhľadom na optimálnu energetickú bilanciu raketového štartu musia jeho raketové motory počas niekoľkých minút uvoľniť obrovské množstvo energie, čo v súčinnosti s aerodynamickými efektami v hustejších vrstvách atmosféry spôsobuje veľké vibračné zaťaženie aj vedeckých prístrojov. K tomu sa ešte pripája zrýchlenie v smere hlavného ťahu a nárazy pri postupnom odstreľovaní jednotlivých raketových stupňov. Keďže tieto zrýchlenia ohrozujú integritu prístrojov, ich konštrukcia musí byť veľmi odolná. Kvalifikačné testy sú vždy špecifické pre konkrétny projekt a určuje ich najmä typ kozmického nosiča. Na ich realizáciu sa používa špecializovaná, počítačom riadená vibračná aparatúra (shaker), ktorá dokáže testovanému prístroju udeliť potrebné vibračné zaťaženia.

OBRÁZKY
vibracie_obr1 –  Aparatúra na vibračné testy kozmickej  techniky v Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV v Košiciach

vibracie_obr2 – Diagnostika vibrácií je riadená počítačom

vibracie_obr3 - Ilustračný príklad záťažového kvalifikačného vibračného testu

Žiadateľ

Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

asu male
Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
052-7879142

1. partner

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Košice

uef male
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-6224554

2. partner

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Košice

upjs male
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-2346240

asfeulogo opvav

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.