Výstava Centier excelentnosti 5.-8. november 2009

Centrum kozmických výskumov sa zúčastnilo na výstave centier excelentnosti, ktoré získali podporu z Operačného programu Výskum a vývoj Štrukturálnych fondov Európskej únie, v priestoroch výstavného a kongresového centra INCHEBA EXPO BRATISLAVA ako súčasť Týždňa vedy a techniky v SR 2009.


Expozícia Centra kozmických výskumov obsahovala obrazový materiál informujúci o všetkých 3 partneroch a aktivitách a tiež trojrozmerné exponáty prístrojov umiestnených v rámci kozmických experimentov na družiciach. Na základné predstavenie Centra kozmických výskumov slúžil spoločný plagát so zobrazením hlavných aktivít. Jednotliví parnteri Centra as predstavili vlastnými plagátmi. Nosné boli kópie 4 kozmických prístrojov uspešných družicových experimentov Ústavu experimentálnej fyziky SAV s krátkym opisom. Pre propagáciu slúžili pohľadnice nebeských objektov vydané v rámci projektu APVV a materiál o slovenskej astronómii. O stánok bol veľký záujem, pozornosť pútal najmä zavesený model družice a tiež audiovizuálna ukážka ohľadne kozmických výskumov v Košiciach.

    Veľmi pekný aranžmán výstavného stánku Centra kozmických výskumov pripravil J. Baláž. Počas výstavy návštevníkov sprevádzali J. Baláž, P. Bobík, M. Husárik, M. Kíreš, Š. Parimucha, V. Rušin a J. Svoreň.


OBRÁZKY
vystava_obr1 –  Výstavný stánok Centra kozmických výskumov

vystava_obr2 –  Centrálny plagát popisujúci činnosť Centra kozmických výskumov

vystava_obr3 –  Plagát Astronomického ústavu SAV

vystava_obr4 –  Plagát Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV

vystava_obr5 –  Plagát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

vystava_obr6 –  O „obrázky z vesmíru“ bol medzi návštevníkmi výstavy veľký záujem

Žiadateľ

Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

asu male
Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
052-7879142

1. partner

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Košice

uef male
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-6224554

2. partner

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Košice

upjs male
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-2346240

asfeulogo opvav

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.