Konferencia Centra kozmických výskumov

Medzinárodná vedecká konferencia „Centrum kozmických výskumov: zameranie a výsledky” sa uskutočnila v dňoch 7.-9. októbra 2010 v Kongresovom centre Academia v Starej Lesnej za účasti 57 zahraničných a domácich účastníkov.


Program konferencie bol zameraný hlavne na prezentáciu zámeru, doterajších výsledkov, a ďalších plánov Centra excelentnosti s názvom „Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia”. Bolo prednesených 9 referátov a prebehla aj rozsiahla diskusia k činnosti Centra. Príspevky boli publikované v slovenskej a anglickej mutácii v špeciálnom čísle časopisu Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol 40, No.3, (2010).

Program konferencie – prednesené referáty:

A. Kučera, J. Ambróz, P. Gömöry, M. Kozák, J. Rybák : CoMP-S - Koronálny multikanálový polarimeter pre Slovensko
M. Slivka, K. Kudela: Kozmická fyzika v Košiciach: história, súčasnosť a využitie fondov EÚ pre jej budúci rozvoj
R. Langer, V. Kollár, K. Kudela, I. Strhárský: Meranie kozmického žiarenia na Lomnickom štíte: možnosti rozvoja poskytované CKV
R. Komžík: Internet, sieťové a výpočtové služby
J. Baláž: Vývoj a kvalifikácia kozmických vedeckých aparatúr na ústave experimentálnej fyziky SAV           
I. Strhárský, P. Bobík: Využitie výkonnej výpočtovej techniky v kozmofyzikálnom výskume
J. Rybák, R. Mačura, P. Gomory, A. Kučera: Observatórium Lomnický štít - počasie a astroklíma
š. Parimucha, A. Dirner, R. Gális, M. Kíreš: CZELTA - detektor sekundárnych spŕšok kozmického žiarenia
J. Svoreň, M. Husárik: Výskum pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v Centre kozmických výskumov

OBRÁZKY

konferencia_obr1 – Poslucháči v konferenčnej miestnosti Kongresového centra Academia

konferencia_obr2 – R. Langer prednáša výsledky Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV

konferencia_obr3 – Predsednícky stôl (zľava M. Slivka, J. Svoreň a Š. Parimucha) počas diskusie o ďalšej činnosti Centra

konferencia_obr4 – Účastníci konferencie

konferencia_obr5 – Titulná strana zborníka z konferencie

Žiadateľ

Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

asu male
Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
052-7879142

1. partner

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Košice

uef male
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-6224554

2. partner

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Košice

upjs male
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-2346240

asfeulogo opvav

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.