Koronálny multipolarimeter na Lomnickom štíte

Dňa 22.6.2011 bol na observatóriu Lomnický štít oficiálne uvedený do prevádzky nový prístroj na výskum Slnka – koronálny multipolarimeter (CoMP).

Partneri „Centra kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia“ Astronomický ústav SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  získali zo štrukturálnych fondov EÚ prístroj v hodnote 625 256,- EUR, ktorý umožňuje merať magnetické a rýchlostné polia slnečnej koróny.


Jedná sa o unikátny prístroj, jediný v Európe a jeden z dvoch na svete, dodaný pre Slovensko inštitúciou University Corporation for Atmospheric Research, Boulder, USA. Jadrom celého prístroja, je preladiteľný filter, ktorý prepúšťa iba úzku vybranú časť elektromagnetického žiarenia a meria jeho polarizáciu, čo je základom výpočtu indukcie magnetického poľa koróny. CoMP je vybavený dvojicou hi-tech CMOS kamier na záznam obrazu, ktoré majú minimálny tepelný šum.


Oficiálneho uvedenia CoMPu do užívania sa zúčastnili:  štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo, generálna riaditeľlka Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Alexandra Drgová, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ladislav Mirossay, riaditeľ Astronomického ústavu SAV Aleš Kučera, vedúci projektu Ján Svoreň, zástupcovia partnerov Karel Kudela a Štefan Parimucha  a zástupcovia médií.


OBRÁZKY
COMP_obr1 - Prístroj CoMP umiestnený na korónografe na observatóriu Astronomického ústavu SAV na Lomnickom štíte
COMP_obr2 - Príhovor štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Jaroslava Ivanču (zľava doprava: A. Drgová, J. Ivančo a J. Svoreň)
COMP_obr3 - Riaditeľ AsÚ SAV Aleš Kučera predstavuje nový prístroj CoMP (zľava doprava:            Š. Parimucha, J. Slivenský -TA3, A. Drgová, J. Ivančo, J. Svoreň, L. Mirossay a A. Kučera)
COMP_obr4 - O nový prístroj bol  veľký záujem aj zo strany médií
COMP_obr5 – Protuberancia zaznamenaná prístrojom COMP na Lomnickom štíte

Žiadateľ

Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

asu male
Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
052-7879142

1. partner

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Košice

uef male
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-6224554

2. partner

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Košice

upjs male
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-2346240

asfeulogo opvav

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.