Aparatúra na vibračné testy kozmickej techniky

 

Kompletná aparatúra na vibračné testy kozmických prístrojov, vyvinutých v Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV, bola zakúpená z prostriedkov projektu Štrukturálnych fondov EÚ z grantu 26220120009.

Register to read more...

CZELTA - detektor sekundárnych spŕšok kozmického žiarenia

Detektor CZELTA na záznam sekundárnych spŕšok kozmického žiarenia bol zakúpený pre Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach z prostriedkov projektu Štrukturálnych fondov EÚ z grantu 26220120009.

Register to read more...

Žiadateľ

Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

asu male
Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
052-7879142

1. partner

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Košice

uef male
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
055-6224554

2. partner

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Košice

upjs male
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
055-2346240

asfeulogo opvav

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.