Spektrografy

Kompletnú informáciu o astronomických objektoch možno získať len kombináciou dvoch základných metód – fotometrie a spektroskopie. Na získavanie záznamov spektra boli z projektu Štrukturálnych fondov EÚ zakúpené dva spektrografy.

Každý zo spektrografov je určený ako príslušenstvo k inému ďalekohľadu a dodaná technická špecifikácia ho predurčuje na iný typ pozorovaní.

K existujúcemu ďalekohľadu Zeiss 0,6-m/7,50m (f/12.5) na observatóriu v Starej Lesnej bol zakúpený ešeletový spektrograf eShel ES0007 od firmy Shelyak Instruments s mriežkou s vysokou efektívnosťou 79 vrypov/mm, zobrazovacou kamerou s čípom KODAK KAF1603me, s kalibračnou a pointačnou jednotkou. Spektrograf pokrýva spektrálnu oblasť 450-700nm a je určený na podrobnejšie štúdie v okolí skúmaných vlnových dĺžok.

    K 1,3m/10,4m (f / 8) zrkadlovému ďalekohľadu , ktorý je stavaný pre observatórium na Skalnatom plese bol zakúpený štrbinový spektrograf Lhires III High Resolution Spectrograph ES0002 od firmy Shelyak Instruments s mriežkou s vysokou efektívnosťou 2400 vrypov/mm, zobrazovacou kamerou s čípom KODAK KAF1603me, s kalibračnou a pointačnou jednotkou. K spektrografu boli dodané 4 prídavné mriežky (1200 vrypov/mm, 600 vrypov/ mm, 300 vrypov/mm, 150 vrypov/mm) pre získanie spektier s rôznym rozlíšením. Spektrograf pokrýva spektrálnu oblasť 300-860 nm a je určený na získavanie kvalitatívnej informácie v celom rozsahu vlnových dĺžok.

OBRÁZKY


spektrografy_obr1 – Spektrum hviezdy Procyón – spektrograf eShel a 0,6-m ďalekohľad observatória Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej 24.3.2013 - RNDr. T. Pribulla, CSc. a Mgr. Emil Kundra, PhD.

spektrografy_obr2 –  Štrbinový spektrograf Lhires III k ďalekohľadu 1,3m, f/8Žiadateľ

Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

asu male
Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
052-7879142

1. partner

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Košice

uef male
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-6224554

2. partner

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Košice

upjs male
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-2346240

asfeulogo opvav

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.