Výmena mobilného kontajnera na Lomnickom štíte

V rámci modernizácie observatória na Lomnickom štíte bola zrealizovaná výmena mobilného kontajnera. Kontaner prevádzkuje Oddelenie kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. V kontajneri sú umiestnené zariadenia na meranie kozmického žiarenia.

Register to read more...

Zariadenie na prototypovú výrobu plošných spojov

Z prostriedkov projektu bolo preto zakúpené stolové zariadenie na prototypovú a malosériovú výrobu plošných spojov frézovaním ProtoMat S62.

Register to read more...

Žiadateľ

Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

asu male
Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
052-7879142

1. partner

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Košice

uef male
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
055-6224554

2. partner

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Košice

upjs male
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
055-2346240

asfeulogo opvav

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.